spot_img

W środę sesja Rady Miejskiej. Zobacz o czym zdecydują radni

Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 3)

Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 4)

Porządek XLV sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 23 lutego 2022 r.

 1. Otwarcie obrad sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Część informacyjna
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach oraz
  Komendanta Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa
  i porządku publicznego
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu
  26 stycznia 2022 r.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej
  Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022 – 2032 (Druk nr
  128/2022)
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale
  budżetowej na 2022 rok (Druk nr 129/2022)
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia
  Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Tarnowskich Górach na lata 2022-2024
  (Druk nr 130/2022)
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustanowienia
  gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
  (Druk nr 131/2022)
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyznaczenia
  miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
  produktami rolnymi i spożywczymi oraz określenia zasad prowadzenia handlu
  w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu (Druk nr
  132/2022)
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody
  na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcia umów dzierżawy na czas
  nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami z przeznaczeniem na cele rolne,
  nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach (Druk nr 133/2022)
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody
  na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
  nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach (Druk nr 134/2022)
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy
  skwerowi (Druk nr 135/2022)
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy
  drodze wewnętrznej (Druk nr 136/2022)
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wskazania nowego
  terminu rozpatrzenia skargi opatrzonej numerem OR.1511.3.2022 (Druk nr
  137/2022)
 16. Zamknięcie obrad

Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 5)

Get in Touch

spot_imgspot_img

Get in Touch

0FaniLubię
3,911ObserwującyObserwuj
0SubskrybującySubskrybuj

Latest Posts