spot_img

Rezerwat Segiet powiększony! Ma teraz prawie 3 razy większą powierzchnię

Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 3)

Z końcem stycznia Leżący na granicy z Bytomiem Rezerwat Segiet powiększył się prawie 3-krotnie! Jego nowa powierzchnia wynosi teraz ponad 90 ha. W piątek 17 lutego powiększony obszar zaprezentowano oficjalnie na miejscu.

Symboliczny gest odsłonięcia wykonali Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Pan Józef Kubica oraz w imieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – Zuzanna Buck, Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.To dzięki współpracy tych dwóch instytucji powiększenie stało się możliwe.

Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 4)

– Powiększenie tak wyjątkowego obszaru jak Segiet cieszy niezmiernie, bo każdy centymetr tego terenu wart jest ochrony  – wskazał Arkadiusz Czech, Burmistrz Tarnowskich Gór wyjaśniając, że Segiet to nie tylko stary i piękny las bukowy, ale także teren, gdzie przed wiekami aż do XIX stulecia wydobywano rudę. To z tego powdu teren ten jest tak niezwykle i malowniczo pofałdowany.

Top właśnie z uwagi  na konieczność zachowania leżącego na terenie Segietu krajobrazu Srebrnej Góry obszar ten został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Na terenie włączonym do rezerwatu znajdują się liczne drzewostany bukowe z domieszką jawora i świerka oraz innych gatunków liściastych, ponadto widoczne są tam niezliczone zapadliska, wykroty, głębokie leje (warpie), rumosz skalny, wały skały płonnej, usypiska i wystające z gruntu skały dolomitowe. Do Segietu włączona zostanie też większa część stanowiska dokumentacyjnego Blachówka. Ponadto poszerzona o ponad 60 ha zostanie również otulina wokół rezerwatu.

Największym walorem Segietu jest las bukowy – najstarsze drzewa liczą nawet 150 lat i sięgają wysokości prawie 40 metrów. Historia ochrony Lasu Segieckiego jest ściśle związana z rozwojem górnośląskiego górnictwa kruszcowego, które na tym terenie istniało już w XIV w.

Rozszerzenie ochrony rezerwatowej, obowiązującej dotychczas na obszarze 24,29 ha, na jedno z najcenniejszych pod względem przyrodniczym miejsc w regionie było kwestią czasu.

– Głównym powodem poszerzenia rezerwatu jest potrzeba zachowania walorów kulturowych obszaru charakteryzującego się śladami długotrwałych przekształceń związanych z działalnością człowieka, w postaci dawnych wyrobisk górniczych rudy żelaza, galmanu, galeny, srebra, pozyskiwanych metodą odkrywkową – zauważa Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. – W nowym zarządzeniu przewidzieliśmy również zmianę celu ochrony obowiązującego w rezerwacie poprzez uzupełnienie przesłanek ochronnych także o względy społeczne oraz dodanie do przedmiotów ochrony dawnych wyrobisk górniczych. Zmiana ta ma na celu podniesienie rangi chronionego terenu, zwracając uwagę na historię prowadzonego na tym obszarze górnictwa odkrywkowego – dodaje.

Na terenie włączonym do rezerwatu znajdują się liczne drzewostany bukowe z domieszką jawora i świerka oraz innych gatunków liściastych, ponadto widoczne są tam niezliczone zapadliska, wykroty, głębokie leje (warpie), rumosz skalny, wały skały płonnej, usypiska i wystające z gruntu skały dolomitowe. Ponadto rezerwat obejmie zarastającą hałdę wapienia szarego.

Prace związane z poszerzeniem rezerwatu przyrody miały miejsce we współpracy z pasjonatem przyrody i lokalnym miłośnikiem rezerwatu Panem Wojciechem Sutorem, który dokonał skrupulatnych obserwacji i przygotował swój plan powiększenia. Propozycja zakładała poddanie pod ochronę łącznie 73 ha terenu leżącego na terenie lasów Skarbu Państwa, a także poszerzenie otuliny. Plan ten został przedstawiony miejscowym leśnikom z Nadleśnictwa Brynek, którzy znając walory tych terenów, przyjęli propozycję z pełną aprobatą i zrozumieniem.

Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 5)

Get in Touch

spot_imgspot_img

Get in Touch

0FaniLubię
3,911ObserwującyObserwuj
0SubskrybującySubskrybuj

Latest Posts