spot_img

Konkurs 2023: półkolonie na Hali Sportowej. Kto zrealizuje?

Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 3)

Burmistrz Tarnowskich Gór ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację półkolonii w okresie wakacji w tarnogórskiej hali sportowej.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień – organizacja półkolonii w okresie wakacji w tarnogórskiej hali sportowej ma na celu zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży pod opieką wykwalifikowanej kadry, połączonej z działaniami informacyjno-edukacyjnymi dotyczącymi ryzyka szkód, wynikających ze spożywania alkoholu i zagrożeń będących następstwem używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP.

Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 4)

Ramy czasowe trwania 1 turnusu wynoszą minimum 5 dni przez minimum 5 godzin codziennie (przedział czasowy między: 8.00 rano a 16.00 popołudniu).

Na realizację przeznacza się kwotę 304 tys. zł.

Zadanie realizowane jest w okresie od 12.06.2023r. do 22.09.2023r.

Finansowane mogą być tylko zadania realizowane na terenie gminy Tarnowskie Góry i na rzecz dzieci i młodzieży uczących się oraz zameldowanych na terenie gminy Tarnowskie Góry.


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 29 maja 2023 r. do godziny 17.00 oferty zgodnej ze wzorem, określonym w Zarządzeniu Nr 1057/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Sienkiewicza 2 w  zamkniętej kopercie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego)

W przypadku złożenia oferty na niewłaściwym wzorze – oferta zostaje odrzucona.

Pliki do pobrania

Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 5)

Get in Touch

spot_imgspot_img

Get in Touch

0FaniLubię
3,911ObserwującyObserwuj
0SubskrybującySubskrybuj

Latest Posts