spot_img

Dwie oferty na plac przed Halą Targową. Różnią się o pół miliona

Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 3)

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca swym zakresem przebudowę terenu przed Halą Targową od strony ulicy Piłsudskiego oraz terenu w rejonie przystanku autobusowego wzdłuż ul. Piłsudskiego w Tarnowskich Górach.

Inwestycja obejmuje: wyburzenie: betonowych kwietników, murowanych miejsc reklamowych, budynku usługowego; wycinkę drzew, dostawę i montaż elementów małej architektury, dostawę i montaż zdroju ulicznego, budowę instalacji wodociągowej i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej oraz przebudowę oświetlenia terenu przed Halą Targową, wykonanie trawnika z rolki i nasadzeń.

Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 4)

Zamawiający przekazuje informacje o cenach, jakie złożyli poszczególni Wykonawcy w
ofertach:

Oferta 1
CELMAR Sp. z o.o., NIP 6340029589
ul. Cyryla i Metodego 50, 41-909 Bytom
1) Całkowita cena ofertowa brutto: 4.212.300,84 PLN
2) Doświadczenie kierownika budowy w kierowaniu robotami budowlanymi przy
realizacji robót związanych z zagospodarowaniem placów lub skwerów lub
parków lub placów zabaw lub terenów zielonych: 4 inwestycje
3) Deklarowana wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki: 0,3%
wynagrodzenia brutto
4) Deklarowany okres rękojmi za wady: 5 lat

Oferta 2
ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik, NIP 5492154302
ul. Wiśniowa 21, 32-626 Jawiszowice
1) Całkowita cena ofertowa brutto: 3.843.806,52 PLN
2) Doświadczenie kierownika budowy w kierowaniu robotami budowlanymi przy
realizacji robót związanych z zagospodarowaniem placów lub skwerów lub
parków lub placów zabaw lub terenów zielonych: 4 inwestycje
3) Deklarowana wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki: 0,3%
wynagrodzenia brutto
4) Deklarowany okres rękojmi za wady: 7 lat

Pisaliśmy o tym:

Przebudowa terenu przed Halą Targową? Jest przetarg

Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 5)

Get in Touch

spot_imgspot_img

Get in Touch

0FaniLubię
3,911ObserwującyObserwuj
0SubskrybującySubskrybuj

Latest Posts