Rządowa Tarcza Antyinflacyjna przedłużona do końca października

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna, która początkowo miała obowiązywać do 31 lipca 2022 r. została wydłużona do 31 października 2022 r.

Wzrost inflacji to problem globalny. Szeroko zakrojone działania rządu mają powstrzymać wzrost cen wywołany przez czynniki zewnętrzne. Dlatego też tarcze antyinflacyjne zostały przedłużone i będą obowiązywały do 31 października 2022 r.

Tarcze antyinflacyjne to m.in.:

 • obniżka stawek VAT:
  • do 0% VAT na żywność objętą wcześniej 5% podatkiem,
  • do 0% na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą zamiast 8%,
  • do 0% VAT na gaz ziemny zamiast 23%,
  • do 5% VAT na energię elektryczną i cieplną zamiast 23%,
  • do 8% VAT na paliwa silnikowe zamiast 23%,
 • obniżka do minimum akcyza na paliwa silnikowe, lekki olej opałowy i energie elektryczną,
 • zwolnienie z akcyzy sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych,
 • zwolnienie sprzedaży paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej,
 • dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych.

W środę sesja Rady Miejskiej. Zobacz o czym zdecydują radni

Porządek XLV sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 23 lutego 2022 r.

 1. Otwarcie obrad sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Część informacyjna
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach oraz
  Komendanta Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa
  i porządku publicznego
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu
  26 stycznia 2022 r.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej
  Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022 – 2032 (Druk nr
  128/2022)
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale
  budżetowej na 2022 rok (Druk nr 129/2022)
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia
  Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Tarnowskich Górach na lata 2022-2024
  (Druk nr 130/2022)
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustanowienia
  gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
  (Druk nr 131/2022)
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyznaczenia
  miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
  produktami rolnymi i spożywczymi oraz określenia zasad prowadzenia handlu
  w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu (Druk nr
  132/2022)
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody
  na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcia umów dzierżawy na czas
  nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami z przeznaczeniem na cele rolne,
  nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach (Druk nr 133/2022)
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody
  na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
  nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach (Druk nr 134/2022)
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy
  skwerowi (Druk nr 135/2022)
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy
  drodze wewnętrznej (Druk nr 136/2022)
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wskazania nowego
  terminu rozpatrzenia skargi opatrzonej numerem OR.1511.3.2022 (Druk nr
  137/2022)
 16. Zamknięcie obrad

Wybory w śląskiej PO. Czy partia ma szansę odzyskać tu władzę?

Wybory władz śląskiej Platformy, które odbędą się jutro zdeterminują jej kurs w przyszłości – to, kogo dzisiaj wybiorą członkowie partii na szefa regionu może zdecydować czy Platforma odzyska władzę na Śląsku. Kandydatów jest dwóch: poseł Wojciech Saługa i prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

W ten weekend przed członkami śląskiej PO emocje związane z wyborami władz powiatowych i regionalnych. Po zmianie, jaka w lipcu dokonała się na szczeblu centralnym i powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki, przychodzi czas na zmiany lokalne. Decyzję o starcie w wyborach już dawno zapowiedział obecny szef lokalnych struktur PO, poseł, a poprzednio marszałek województwa – Wojciech Saługa.

Saługa popierany jest przez Borysa Budkę, do niedawna przewodniczącego Platformy w kraju. Pamiętać należy, że samo odejście Budki z pełnionej przez niego funkcji następowało w atmosferze wielkiego rozczarowania jego przywództwem. Niewątpliwie z jego wyborem wiązano wielkie nadzieje na zmianę społecznego postrzegania Platformy.

Relatywnie młody, dobrze wykształcony Budka miał dać Platformie nową energię, która tak efektownie umieściła go na szczycie partyjnej władzy. Po niespełna dwóch latach jego rządów okazało się, że kierowana przez niego partia nie tylko nie zahamowała spadającego poparcia, ale wręcz skierowała się ku przepaści.

Do tego dochodził wybijający się z publicznych mediów przekaz, mówiący o braku jakiegokolwiek konstruktywnego pomysłu ze strony Platformy. I rzeczywiście – już od dłuższego czasu można było odnieść wrażenie, że w przekazie największej partii opozycyjnej nie sposób odnaleźć spójnego przekazu, który pozwalałby na odbudowę jej dawnego poparcia.

Wyborcy oglądający od lat ten sam spektakl, w którym podejmowane przez rządzący PiS decyzje kontestowane są z definicji przez opozycję, odwracają się od Platformy. Wyrazem tego była korzystająca z efektu świeżości partia Szymona Hołowni. Sama Platforma, chociażby w sprawie rozgrzewającego społeczeństwo sporu o zmiany w sądownictwie, od wielu lat mówi wyłącznie o woli powrotu do stanu sprzed PiS.

Społeczeństwo zgodne jest zaś w tym, że takie zmiany nie spowodują naprawy tego, co przecież i tak nie działało najlepiej. Dopełnieniem „upadku” niedawnego przewodniczącego był jego udział w sławetnych urodzinach, po których został przyłapany na kłamstwie i za co niczym dziecko został skarcony przez swojego następcę.

Pytani przez nas, o wartość tego poparcia, ludzie związani z Platformą wyrażają skrajne odczucia. Jedni bowiem cieszą się z samego faktu, że za Wojciechem Saługą stanęła osoba rozpoznawalna, nadal uważana za wpływową w PO. Jednak nawet wśród zwolenników Saługi pojawia się obawa o jakość tego zestawienia.

– Borys jest obecnie postrzegany jako osoba passé, który nie wróci już na dawne stanowiska w Platformie – mówi w rozmowie z nami jeden z członków gliwickiej PO – Trzeba pamiętać, że jego czas został zakończony nie tylko powrotem Tuska, który wcale nie pała do niego wielką miłością, ale zagrożony jest również potencjalną przyszłością z Rafałem Trzaskowskim na czele. – Borys nie tylko otworzył dwa zupełnie różne fronty, czyniąc to w momencie dla siebie wyjątkowo niekorzystnym. Jego poparcie jest raczej „obciążeniem” niż zbawieniem, zwłaszcza dla Wojtka, który również musi się zmierzyć z demonami z przeszłości.

Mowa o odpowiedzialność Saługi za kazus Kałuży. Jest to największa dotychczas porażka Saługi w roli szefa śląskiej Platformy. Choć on sam nie uważa się za jej ojca, tak w Platformie, jak i wśród ludzi, z porażką jest jednoznacznie kojarzony. O ile w ogóle jest kojarzony – co jest jego drugim problemem. Saługa pełni obecnie funkcję posła, nie wyróżniając się przy tym przesadną aktywnością. Jednocześnie był w przeszłości marszałkiem województwa, który dla większości mieszkańców pozostawał jednak anonimowy.

– Wojtek faktycznie przesypia najważniejsze momenty – zauważa przychylny mu działaczy, który jednak nie zamierza popierać jego kandydatury. – To mimo wszystko wartościowy człowiek, ale obciążony takimi porażkami, od których nie sposób się już odciąć. – twierdzi dalej. – Dzisiaj głosowanie na Saługę jest kompletnym brakiem instynktu samozachowawczego Platformy, porównywalnym z „popisem” Borysa twierdzącego, że w czasie urodzin Mazurka przygotowuje konwencję PO. 

W wyścigu wyborczym wyzwanie Sałudze rzucił Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Od wielu dni intensywnie przemierza wszystkie powiaty, zabiegając o poparcie dla własnej kandydatury. Z naszych informacji wynika, że popiera go większość samorządowców związanych lub wywodzących się z Platformy, w tym i środowisko związane z byłym i obecnym prezydentem Gliwic.

– Arek jest czasem jak strzelec, który wykonując zadanie obraca się wokół własnej osi, raniąc swoich kompanów, ale ma coś, co dzisiaj niewątpliwie musi mieć przywódca – potrafi mobilizować ludzi, nie boi się wyzwań, nie jest konformistą, a przede wszystkim jest kreatorem przyszłych rozwiązań, a nie wyłącznie krytykiem obecnych. 

Faktycznie Chęciński słynie ze swojej energii, która niekoniecznie uwidacznia się w działaniach Saługi. – Wojtek nie jest typem charyzmatycznego fightera, co wcale nie musi przeszkadzać – przekonuje inny z naszych rozmówców. – Jednak każdy czas wymaga odpowiednich ludzi. Wojtek dzisiaj nim nie jest. Z nim Platforma może tylko dryfować, ale na pewno nigdzie nie dopłynie – ciągnie swój wywód. Takie oceny nie są odosobnione. Przejawia się w nim obawa, że Platforma Saługi nie będzie miała genu zwycięzcy.

Niektórzy twierdzą, że jest to celowa i świadoma taktyka, która ma zapobiegać, a przynajmniej ograniczać ryzyko wygranej. – Wygrana oznacza konieczność rzeczowej i ciężkiej pracy. Po co to komu, kto może trwać w opozycji, korzystając z przywileju przysłowiowego „leniuszka” – słyszymy wśród szeregowych członków PO. – Dzisiaj tylko Arek jest w stanie porwać ludzi do pracy, zainspirować ich, przyciągnąć nowych. 

Prezydent Chęciński już dzisiaj osiągnął coś, co nie udało się posłowi Sałudze. Mianowicie zaktywizował również ludzi z Platformą niezwiązanych. Na tym tle toczy się zresztą kuluarowa dyskusja, w której zwolennicy Saługi zarzucają Chęcińskiemu wprowadzanie w temat wyborów osób, które nie powinny się w tej materii wypowiadać. – Wybory w Platformie są wewnętrzną sprawą Platformy – słychać po stronie zagorzałych zwolenników Saługi.

– Wybory w Platformie zdeterminują jej kurs w przyszłości. To kogo dzisiaj wybierzemy na szefa regionu decydować będzie również o tym, czy Platforma w ogóle będzie partią wybieraną przez społeczeństwo – zauważa z kolei stronnik Chęcińskiego, który dodaje – Powrót Donalda Tuska dobitnie pokazuje ten mechanizm. Ludzie odwracali się od Platformy, bo kierował nią przewodniczący, na którego nigdy nie oddaliby głosu. Tutaj będzie podobnie. Ludzie niezwiązani z Platformą muszą mieć na kogo głosować, a w ich odbiorze będzie to właśnie lokalny przywódca. Dzisiaj może nim być facet, który w naszym bastionie doprowadził do najbardziej spektakularnej zdrady, jaką pamiętam, stając się „ojcem sukcesu” władzy PiSu, albo energiczny człowiek, który nie boi się formułować słów krytyki również pod adresem swoich kolegów – podkreśla. 

Zgodzić się należy z tezą, że te wybory albo odwrócą opozycyjny na Śląsku, obecny los Platformy, albo spetryfikują nowy układ na wiele, wiele lat. Ostatecznie to wyborcy zdecydują, czy PO stanie się ich alternatywą. Może nią być jednak wyłącznie wówczas, gdy przestanie brać udział w politycznym spektaklu, a zacznie energicznie pokazywać korzyści, jakie mogą wynikać z jej rządów. W przeciwnym razie ludzie postawią na spokój i stabilizację, które widzą dzisiaj również w obecnej władzy. 

Uczniowie zrobili karmniki. Pierwsze z nich otrzymała biblioteka

Miejskie Przedszkole nr 2 oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. B. Lubosza jako pierwsze otrzymały karmniki dla ptaków, skonstruowane przez uczniów tarnogórskiej Budowlanki dzięki wsparciu Castoramy. Łącznie drewnianych domków będzie 20 i staną na miejskich placach oraz przy szkołach.

11 przekazanych dziś miastu, przez dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach – Józefa Causa, karmników to pierwsza partia domków. Przypomnijmy, powstały one według projektu Igora Kurzaka oraz Mateusza Taraszczuka, uczniów tarnogórskiego Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych. 

Karmniki powstają w ramach Partnerskiego Programu Edukacyjnego „Kierunek Castorama”, który przewiduje się m.in. nagrody finansowe dla najlepszych uczniów „Budowlanki”,  pomoc w doposażeniu szkoły w materiały budowlane na zajęcia warsztatowe i możliwość odbywania płatnych praktyk miesięcznych na terenie sklepu.

Wiosną, dzięki projektowi pt. “Kierunek Castorama”, być może powstaną także budki lęgowe – również zaprojektowane i wykonane przez uczniów szkoły.

Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii i żywności

4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Jest to nowe świadczenie, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31.12.2022 r. jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu:

 • nie przekracza kwoty 2100 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
 • nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Należy pamiętać, że wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Dodatek osłonowy będzie wynosił rocznie:

 • 400 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 600 zł w gospodarstwie składającym się z 2-3 osób,
 • 850 zł w gospodarstwie składającym się z 4-5 osób,
 • 1150 zł w gospodarstwie składającym się z 6 i więcej osób,

a w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa  w art. 27a  ust. 1  ustawy  z dnia  21 listopada  2008 r.  o wspieraniu  termomodernizacji  i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), będzie wynosił rocznie:

 • 500 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 750 zł w gospodarstwie składającym się z 2-3 osób,
 • 1062,50 zł w gospodarstwie składającym się z 4-5 osób,
 • 1437,50 zł w gospodarstwie składającym się z 6 i więcej osób.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego obowiązywać będzie tzw. „zasada złotówka za złotówkę” polegająca na przyznaniu prawa do dodatku w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia. Jeżeli kwota dodatku osłonowego ustalona z uwzględnieniem w/w zasady jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wypłata dodatku będzie realizowana w dwóch wariantach:

 • jeśli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. – dodatek będzie wypłacony w dwóch ratach: pierwsza rata do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
 • jeśli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na  potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego będzie można składać od 10 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma ePUAP – /skrytka/mopstg/). W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Wnioski w formie papierowej będzie można składać:

 • osobiście w punkcie obsługi klienta w siedzibie MOPS przy ul. Janasa 9 – wejście A;

w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00

 • pozostawiając w urnach znajdujących się w:
  • Urzędzie Miejskim przy ul. Rynek 4
  • Urzędzie Miejskim przy ul. Sienkiewicza 2
  • siedzibach MOPS przy:
   • Janasa 9
   • Strzybnickiej 3,
   • Piastowskiej 8,
   • Grzybowa 211.

Wybierając tą opcję prosimy pamiętać o włożeniu wniosku do koperty opatrzonej podpisem „Dodatek osłonowy”.

 • wysyłając pocztą na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Ul. Janasa 9
  42-612 Tarnowskie Góry

Druki wniosków będą dostępne w placówkach MOPS lub do pobrania poniżej:

Ważne!

Jeżeli Państwo posiadają adres poczty elektronicznej prosimy o wpisanie go we wniosku. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji, a informacja o jego przyznaniu  wysłana zostanie na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej, informacja o przyznaniu dodatku pozostaje w aktach sprawy, a strona może odebrać ją osobiście.

W przypadku trudności związanych z wypełnieniem lub złożeniem wniosku prosimy o kontakt  z pracownikiem socjalnym, w jednym z poniższych punktów terenowych:

 1. Piastowska 8, tel. 32 285 78 39, tel. 32 380 01 23
 2. Wyszyńskiego 135,  tel. 32 384 13 74
 3. Grzybowa 211, tel. 32 285 27 25
 4. Strzybnicka 3, tel. 32 390 40 32
 5. Bytomska 15, tel. 32 285 59 70, tel. 32 768 97 11